Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de “Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur” (DNR 2011), hiernaast te downloaden als PDF. Voor het gebruiken en uitwisselen van digitale bestanden gelden de “gebruiksvoorwaarden digitale bestanden”, als hieronder weergegeven. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

 

Gebruiksvoorwaarden digitale bestanden.
Door Restauratiebureau Koreman opgemaakte digitale bestanden worden slechts onder de volgende voorwaarden verstrekt:

 • Alle benodigde maatvoeringen dienen in het werk te worden 
gecontroleerd of, indien niet op tekening aangegeven, in het werk te worden bepaald.
 • De verstrekking van digitale bestanden is slechts een service van Restauratiebureau Koreman aan de verstrekte partij.
 • Direct na ontvangst dient u de volledigheid van de verstrekte bestanden te controleren.
 • Doorzending van digitale bestanden aan derden is zonder schriftelijke goedkeuring van Restauratiebureau Koreman niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om vanaf tekening te meten, noch van papier, noch uit het digitaal bestand. De maatvoering in de tekening aangegeven is altijd maatgevend.
 • Het tekenwerk is opgebouwd volgens de tekenmethodiek zoals Restauratiebureau Koreman standaard hanteert.
 • Indien andere tekeningen en/of documenten zijn bijgevoegd (bijvoorbeeld tekeningen welke nog als “concept” zijn gewaarmerkt of niet relevant zijn voor dit project) dienen deze als niet verzonden te worden beschouwd.
 • Indien er verschillen zijn tussen de papieren versie en het digitale bestand prevaleert de versie met de meeste recente datum.
 • Niet alle door Restauratiebureau Koreman vervaardigde tekeningen zullen digitaal verstrekt worden. Alle aan u verstrekte bestanden zijn en blijven eigendom van Restauratiebureau Koreman. Deze bestanden 
mogen niet worden gewijzigd en kunnen alleen voor het beoogde project worden gebruikt. 
Afwijkingen op bovenstaande kan alleen plaatsvinden indien dit schriftelijk overeengekomen is met Restauratiebureau Koreman.
 • Op alle te maken tekeningen dient duidelijk in de stempel vermeld te worden “Restauratiebureau Koreman”, datum, tekenaar, project, adres, projectnummer, de schaal en het bladnummer.
 • Restauratiebureau Koreman tracht de aanlevering computervirus vrij te plegen. Desalniettemin kan het 
voorkomen dat een bestand met een virus is besmet. Het is dan ook dringend aanbevolen om alle bestanden voor gebruik te controleren op de aanwezigheid van virussen. Restauratiebureau Koreman is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien een bestand besmet mocht zijn met een computervirus of dergelijke.
 • Tekenbestanden zijn getekend in Autocad en wordt als Autocad (DWG bestand) of PDF verstrekt. Het omzetten van tekeningen naar andere tekenprogrammatuur (anders dan Autocad of PDF) dient door firma zelf te worden verzorgd.
 • Wijzigingen aan de digitale bestanden zijn uitsluitend toegestaan wanneer de wijzigingen vooraf ter goedkeuring zijn voorgelegd aan Restauratiebureau Koreman en schriftelijk zijn bevestigd.
 • Wanneer digitale bestanden door u worden verstrekt aan derden, bent u verantwoordelijk 
voor het op de hoogte brengen aan deze derden van alle genoemde voorwaarden en uitgangspunten.

 

Restauratiebureau Koreman 1 juli 2013

Algemene voorwaarden

 • DNR 2011
 • Gebruiksvoorwaarden digitale bestanden