Museum Bisdom van Vliet kleuren kostuumkamer

Het plafond van de kostuumkamer is schoongemaakt, scheuren zijn hersteld en overschilderd in de originele kleuren door Atelier TerHorst!

Dit maakt onderdeel uit van de totale restauratie van de kostuumkamer. Hierin zal ook het papierbehang en de waardevolle kostuums worden gerestaureerd.

Share: