Start restauratie kostuumkamer

Museum Bisdom van Vliet is een parel onder de Nederlandse woonhuismusea. Het woonhuis is uniek door de authentieke interieurs uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Alles dateert nog uit de tijd van Paulina Bisdom van Vliet, de laatste bewoonster van het huis. Na het overlijden van Paulina was het woonhuis in 1923 bestemd tot museum. Voor meer informatie en een indruk van het museum kunt u op de website van Museum Bisdom van Vliet kijken: www.bisdomvanvliet.nl.

Kostuumkamer
De kostuumkamer is na de museum-wording in gebruik genomen, deze kamer fungeerde oorspronkelijk als logeerkamer. In de kostuumkamer worden diverse achttiende-eeuwse kostuums, zowel mannelijke als vrouwelijke, tentoongesteld. Het interieur dateert uit circa 1923 wat tot uiting komt in onder andere het bijzondere papierbehang. De vitrine, waarin de kostuums tentoongesteld worden, dateert ook uit deze tijdsperiode. Er zijn een aantal bouwkundige gebreken in de kamer geconstateerd en bovendien is het wenselijk de kostuums te restaureren. Er wordt een plan opgesteld om de kamer te restaureren en de kostuums opnieuw tentoon te stellen.

Share: