Studies

Historische gevels en vensters.
Gedurende dit onderzoek stond de volgende vraag centraal “Hoe kan er een optimale keuze voor het verbeteren van bouwfysische eigenschappen voor diverse categorieën monumentale gevels en vensters worden gemaakt, gelet op het behoud van de monumentale waarde en het verbeteringen van comfort en energieverbruik?”Wanneer men te maken heeft met een monument, hebben veel eigenaren het idee dat er niks aan veranderd mag worden. Dit is in Nederland niet het geval, sterker nog zolang monumenten bestaan zijn ze voortdurend aangepast. Het is wel van belang rekening te houden met de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Deze waardering verschilt per gebouw en zelf per onderdeel van het gebouw. Na een dergelijke waarde toekenning is het vaak voor de gebruiker onduidelijk wat er niet mag en vooral wat er wel mag. Mijn onderzoek biedt een methode aan waarbij de mogelijkheden voor verschillende typen vensters en gevels in kaart gebracht. Hierbij wordt gestreefd naar het verduurzamen van historische gebouwen waarbij de effecten op comfort en energieverbruik in kaart zijn gebracht. Zo kan een verbetering goed aansluiten op de wensen van de gebruiker. Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of zou u graag advies willen wat betreft het verduurzamen van uw pand, neem dan contact met mij op.